Nyheder

HISTORIE 

Begyndelsen 1991

Der var i 1991 to klubber i Fredericia med en triathlon afdeling nemlig FAK 63 og Taulov Motion. I Taulov Motion var de 3, som dyrkede triathlon og i FAK 63 var der 5, nemlig Visti, Boris, Hans Jørgen, Klaus Vinkler og Ole Nikolajsen (Som alle senere blev en stor del af Fredericia Triathlon Team og hvor af mange stadig har deres gang i klubben)
I begge klubber var der en vis ”uvilje” mod triathleterne, fordi man pga. nogle få medlemmer skulle betale kontingent til Triathlon forbundet. Det mente man var dyrt, når de udøvende triathleter udgjorde så lille en del af medlemsskaren.

26. oktober 1991

Det ledte derfor til, at Karsten Olsen foreslog at lave ”vores egen klub”. Der blev afholdt et informationsmøde med ca. 25 fremmødte. Det førte til at klubben således på initiativ fra Karsten blev stiftet d. 26. oktober 1991 i Fredericia Idrætscenter. Ved stiftelsen var der 30 medlemmer. Den første bestyrelse bestod af følgende personer:
Formand; Ole Nikolajsen, kassér; Karsten Olsen og sekretær; Hans Jørgen Andersen, som alle lagde et stort stykke arbejde i at få klubben i gang og som havde masser af visioner og ideer for en sådan klub.
Klubben navn blev Fredericia Triathlon Team, da man ikke kunne bruge Fredericia Triathlon Klub, fordi dette navn allerede var optaget af FAK 63, klubben bliver dog ofte omtalt som Fredericia Triathlon Klub selv den dag i dag.

1992


I starten af det nye årtusind blev bestyrelsen udvidet til 5 personer: Formand; Ole Nikolajsen, næstformand; Finn Roy, kassér; Hans Jørgen Andersen, sekretær; Finn Gudmundsson, menigt medlem; Johnny Agersnap. Senere blev Carsten Andersen formand, hvilket han stadig er (2016). På generalforsamlingen i 2016 blev det endnu engang besluttet at åbne mulighed for at udvide bestyrelsen, således at bestyrelsen nu kan udgøres af op til 7 personer. Dette blev besluttet, da klubbens aktiviteter over den sidste årrække har tiltrukket en del nye medlemmer og da klubbens aktivitetsniveau er vokset en hel del.

De første stævner


Allerede i 1992 blev det første stævne afviklet, en duathlon med start og mål ved badeanstalten ved Østerstrand, faktisk der hvor medlemmerne i dag ofte mødes for at træne open water svømning om sommeren.
I 1994 havde klubben mod på at afvikle et DM. Dette foregik ved fodboldbanerne på Vestre Ringvej, lige der hvor stadion nu ligger. Pudsigt nok også lige der, hvor Fredericia Triathlon Team har holdt til siden de flyttede ind i deres nye klubhus i 2014
I de første mange år havde klubben ud over de mere ”officielle stævner” også klubbens egen klubcup, der blev afviklet over 6 afdelinger med 2xduathlon og 4xtri. Alle sammen med start og mål ved klubhuset for enden af Lundingvej. En cup der skabte et godt trænings- og konkurrence miljø i klubben.
Siden sin start har klubben gennem årene afholdt mange store stævner og der hersker en særlig ånd i klubben, når det hele skal være parat og når alt skal ”klappe” på selve dagen. Klubben har mange såvel medlemmer som medhjælpere, der igennem årene har gjort en kæmpe indsats for at afvikle stævner til glæde for triathlon-udøverne.

Hvor klubben holdte til


I starten afviklede klubben sine klubaftener, generalforsamling og fester som julefrokoster på det gamle Fredericia Stadion. Der var ikke meget plads, med det var sjovt og rygterne siger, at der var god kage til møderne...
I 1993 fik vi klubben sit første klubhus. Det var det gamle ishus, for enden af Lundingvej, hvor der også er offentlige toiletter. Der blev brugt en hel vinter til at bygger, således at klubben fik en fint lille hus, som kunne bruges til vintertræning med et par romaskiner, et par cykler på turbo træner og så lidt vægtudstyr. Bestemt ikke noget særligt i forhold til klubbens nuværende faciliteter, men dengang en alletiders mulighed for at holde formen vedlige hen over vinteren.
Efter et par år kunne man nu godt bruge lidt mere plads, og man arbejdede med planer om at få lov at udvide ishuset ”op ad vejen ”, men efter et succesfyldt VM i 2001, som gav klubben et rigtigt pænt overskud, begyndte man i stedet for at lede efter et større og bedre klubhus. I lang tid var det på tale at leje kælderen under det gamle Hotel Landsoldaten, men i sidste øjeblik fandt Finn Roy gennem Peter Fløe bygningen på 6. juli Vej, hvor klubben tog det flotte nye og meget større klubhus i brug i 2002. Det betød, at klubben nu havde faciliteter, der på dette tidspunkt ikke fandtes bedre hos nogen anden Traithlon klub i Danmark. Her var både plads til træning, bad, billardbord og der kunne laves mad, så der blev f.eks. afholdt fælles grillaftener

6. juli vej 2013


Klubben har haft stor glæde af huset på 6. juli Vej, men i 2013 begyndte man endnu engang at se sig om efter noget nyt, da lokalerne ikke længere var tidssvarende og fordi man atter engang godt kunne bruge lidt mere plads. Efter lidt overvejelser faldt valget på et samarbejde med FIC (Fredericia Idræts Center) hvor man flyttede ind i lokalerne lige ved siden af det nye stadion. Denne gang gjorde man dog noget helt nyt, man valgte nemlig at samarbejde med Fredericia Løbeklub (tidligere FAK63) og deles om lokalerne. Det samarbejde fungerer rigtig godt på tværs af klubberne og begge klubber har glæde af de gode faciliteter med lækre lyse lokale, eget træningsrum omklædning og sauna. Klubben har desuden stor gavn af samarbejdet med FIC som giver endnu flere muligheder for træning end lige i klubbens egne lokaler. Og så viser samarbejder med løbeklubben jo også den tidligere ”uvilje” mod triathleterne ikke stak så dybt

Ungdomsafdelingen blev til


I 2003 afholdte bestyrelsen et visionsseminar, som på mange måder var afgørende for klubbens udvikling. Man lavede her visionsplanen ViTri 2010 et af hovedpunkterne for denne var bl.a. at klubben inden 2010 ønskede at have triathleter af ”egen avl” på landsholdet. På daværende tidspunkt, havde klubben både Peter Sandvang, Torbjørn Sindballe, Allan Månsson og Lisbeth Kristensen, som alle var på landsholdet, men som ikke var ”vokset op” i Fredericia Triathlon Team.
Der blev derfor lagt mange kræfter i at skabe en god ungdomsafdeling, hvor børn og unge havde glæde af at komme og træne. Finn Roy og Helle Oxholm var, med stor hjælp fra bl.a. Andy Hjort, ”faddere” til ungdomsafdelingen og fik på kort tid skabt en super træningskultur blandt de unge, med bl.a. spisning efter træning, pandekageløb og vægt på den gode ånd og hyggen.
Blandt de første ungdomstriathleter var bl.a.: Andreas Schilling, Jacob Jensen og Mikkel Jensen og planen om at få et ”afkom af egen avl” på landsholdet lykkes, da Andreas i 2009 for første gang kom på ungdomslandsholdet

Ungdomsafdelingens med plads til alle


Lige siden ungdomsafdelingens start har denne været en hel særlig del af klubben. Der har altid været lagt vægt på at træning skal være sjovt og at alle skal kunne deltage uanset niveau, når bare man har lysten til at være med. Det betyder også, at der til den ugentlige træning er fokus på, at lave træning, hvor alle føler sig godt tilpas og hvor ingen ”kommer sidst”
Det gode træningsmiljø for de unge har bestemt båret frugt for udover alle de skønne oplevelser med ungerne igennem årene, har klubben pt. rigtig mange talenter og også talenter på vej. Her i 2016 er der især fokus på Emil Deleuran og Alberte Kjær som har præsteret helt utroligt i 2015 og så selvfølgelig på Andreas Schilling som vil forsøge at kvalificere sig til OL 2016 i Rio.


Hvad så med motionisterne?


Selvom der i klubben igennem årene har været mange medlemmer, som har leveret og stadig leveret fantastiske resultater til triathlonstævner både i Danmark men skam også i hele verden, så er der rigtig mange som blot er i klubben for at få den ugentlige motion og som nyder en tur på racercyklen på landevejen om sommeren eller en løbetur i skoven og måske en god gang mudder enten til trailløb eller på mtb om vinteren og så er der selvfølgelig dem, som hopper i vandet enten i svømmehallen eller ved stranden. Der er plads til dem alle og der er tradition for at klubmedlemmer med erfaring gerne hjælper nye i gang og giver gode råd og tips til træningen, så Fredericia Triathlon Team er en klub med plads til alle lige om det er barn eller voksen, motionist eller elite. Fællesnævneren er blot, at der skal være en lyst til at prøve kræfter med tri-sporten på den ene eller anden måde.

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer